DoMeNa Gyn, s.r.o.V moderně vybavené ordinaci poskytujeme všechny služby, které žena od svého gynekologa může vyžadovat. Samozřejmostí je citlivý, ale důsledný přístup s důrazem na prevenci. Umíme naslouchat, vždy hledáme řešení v nejlepším zájmu našich klientek a respektujeme jejich přání.


MUDr. JITKA ZACHAROVÁ, gynekologická ambulance

Od ledna 2019 převzala gynekologickou ambulanci MUDr. Jitka Zacharová (rozená Sobotková). Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci absolvovala v r. 2010. Od té doby až doposud pracovala na
Gynekologicko-porodnické klinice Pardubické nemocnice, kde si ponechala zkrácený úvazek. To umožní našim klientkám zabezpečení návaznosti péče při nutnosti operačního zákroku.

Zároveň působila jako externí vyučující na Univerzitě Pardubice, na Fakultě zdravotnických studií, kde se věnovala především přednáškové činnosti. Od ledna 2018 pracuje v centru diagnostické, laserové a estetické medicíny HOMEA v Pardubicích. Nabízí ošetření intimních partií a léčbu stresové inkontinence pomocí laseru Action II Petit Lady.


DANIELA ŠIMONOVÁ, DiS., sestřička

Po studiích na zdravotní škole, obor porodní asistentka, nastoupila na Oddělení pooperační gynekologie na Porodnicko-gynekologické klinice Pardubické nemocnice. Po 3 letech se uvolnilo místo na jejím oblíbeném pracovišti – na porodním sále. Tam pracovala, včetně 5leté mateřské pauzy, až do začátku svého působení v ordinaci MUDr. Jitky Zacharové.Poskytované služby

✔ Preventivní prohlídka

Provádí se počínaje 15. rokem věku každý rok a pomůže včas odhalit onemocnění gynekologických orgánů. Ideální doba k jejímu provedení je polovina menstruačního cyklu. Její nedílnou součástí je vyšetření děložního čípku (kolposkopie), ultrazvukové vyšetření orgánů malé pánve a odeslání malého vzorku tkáně k provedení cytologie, která vyloučí onkologické onemocnění. Pokud jste už více než rok na pravidelné prohlídce nebyla, objednejte se co nejdříve.


✔ Onkologická prevence

V rámci prevence gynekologických zhoubných nádorů doporučujeme našim klientkám zdravý životní styl a trváme na absolvování pravidelných preventivních prohlídek. Důležitou součástí prevence může být pro řadu žen očkování proti HPV (lidskému papilomaviru), který způsobuje rakovinu děložního čípku.


✔ Diagnostika a léčba gynekologických onemocnění

Gynekologická onemocnění, se kterými se v ordinaci setkáváme nejčastěji, jsou cysty, myomy, přednádorové změny děložního hrdla, opakující se poševní záněty nebo dlouhodobé bolesti v podbřišku. Díky mnohaletým zkušenostem si dokážeme poradit s nejrůznějšími ženskými obtížemi. První krok je ale na vás – přestaňte odkládat a rezervujte si u nás termín.


✔ Ultrazvuková vyšetření (gynekologická, těhotenská)

Vyšetření ultrazvukem provádíme přes břišní stěnu i jako vaginální vyšetření za účelem včasné diagnostiky gynekologických abnormalit. U těhotných klientek můžeme pomocí ultrazvuku zhodnotit vývoj plodu.


✔ Diagnostika a léčba neplodnosti ve spolupráci s centrem asistované reprodukce

Pečujeme o neplodné páry, provádíme diagnostiku a stanovení příčiny neplodnosti. Díky spolupráci se soukromým zdravotnickým zařízením Sanus v Hradci Králové zajistíme léčbu metodami asistované reprodukce. Neztrácejte čas a objednejte se k nám ještě dnes. Na první konzultaci ještě není nutná účast partnera.


✔ Pomoc při výběru antikoncepce

Antikoncepce zahrnuje různé metody a opatření, jejichž cílem je zabránit nežádoucímu otěhotnění. Existují různé formy užívání – tabletky, minipilulky, nitroděložní tělíska, vaginální kroužky či injekční forma podání. Všechny mají své přednosti, ale ne každá metoda je vhodná pro každou ženu. Sledujeme nejnovější vývoj v oblasti antikoncepce a dokážeme našim klientkám zodpovědně poradit s ohledem na jejich potřeby a přání.


✔ Zavedení nebo odstranění nitroděložního tělíska

Při této metodě se využívá antikoncepčního účinku tělísek různého tvaru zaváděných do dělohy. Dnes se tělíska vyrábějí z plastické hmoty a bývají doplněna buď měděným drátkem, nebo obsahují hormon gestagen, který má podobné účinky jako hormon žlutého tělíska vaječníku. Existují i zlatá a stříbrná tělíska. Tělíska se do dělohy zavádějí ambulantně, bez anestezie, obvykle 3. nebo 4. den po menstruaci. Jedná se o účinnou metodu, kterou většině žen doporučujeme.


✔ Diagnostika a léčba obtíží v období menopauzy

Menopauza neboli přechod je často nenápadný a pozvolný proces poklesu ženských hormonů, který s sebou nese nepříjemné projevy, jako jsou návaly horka, pocení a změny nálad. V delším časovém horizontu může mít vliv na kvalitu vlasů a nehtů a způsobovat vznik pigmentových skvrn. Dlouhodobé změny metabolismu pak mohou vést k řídnutí kostí, změně hladiny cholesterolu v krvi a někdy i k rozvoji cukrovky. Podávání vhodných hormonálních i nehormonálních přípravků může průběh menopauzy výrazně zmírnit a minimalizovat dopad menopauzy na celkový zdravotní stav klientky. Proto ženám doporučujeme nepříjemné projevy menopauzy nepodceňovat.


✔ Konzultace a dispenzarizace při onkologických onemocněních

Pacientky po operacích zhoubných gynekologických onemocnění přijímáme do tzv. dispenzární péče – při pravidelných prohlídkách zahrnujících i vyšetření ultrazvukem průběžně sledujeme jejich zdravotní stav s důrazem na včasné odhalení případné recidivy onemocnění. Zároveň poskytujeme i mezioborovou spolupráci v rámci dovyšetření pacientek před operací zhoubného onemocnění.


✔ Diagnostika a léčba inkontinence moči

Inkontinence moči je jakýkoli stav nedobrovolného úniku moči. U každé pacientky hledáme vhodné řešení podle typu, frekvence výskytu, stupně závažnosti, vyvolávajících faktorů i vlivu na sociální život pacientky. V případě zájmu o nechirurgické ošetření žen s mírnou stresovou inkontinencí nabízíme spolupráci s Centrem diagnostické, laserové a estetické medicíny Homea v Pardubicích.


✔ Komplexní péče o těhotné včetně ultrazvukových vyšetření

Nastávající maminky k nám chodí na pravidelné kontroly od počátku gravidity až do termínu porodu, a to i v případě rizikového těhotenství. Nedílnou součástí péče o těhotné jsou ultrazvuková vyšetření v každém trimestru. Díky spolupráci se soukromým zdravotnických zařízením Sanus v Hradci Králové zajistíme všechna nezbytná vyšetření k diagnostice vrozených vývojových vad plodu.


✔ Očkování proti HPV virům způsobujícím rakovinu děložního čípku

Rakovina děložního čípku je celosvětově druhý nejčastější typ rakoviny u žen po rakovině prsu. Způsobuje ho HPV virus – lidský papilomavirus. Přenáší se pohlavním stykem a kromě zhoubného onemocnění může způsobit i nezhoubné projevy na genitálu – kondylomata (bradavičky). Jako primární prevence slouží očkovací vakcíny. Na trhu jsou v současnosti dostupné vakcíny Cervarix, Silgard a nově Gardasil. Očkování proti HPV infekci má význam v každém věku ženy.


✔ Spolupráce s lůžkovým zařízením v případě nutnosti hospitalizace

Nabízíme spolupráci s Fakultní nemocnicí Hradec Králové, se soukromým zdravotnickým zařízením Sanus v Hradci Králové a v neposlední řadě s Pardubickou nemocnicí.


DoMeNa Gyn, s.r.o.

Poliklinika II, EUC klinika
Bratři Štefanů 895
Hradec Králové 3

495 865 255
info@gynekologie-zacharova.cz

www.gynekologie-zacharova.cz

Provozní doba

PO 7:00 – 12:30, 13:00 – 15:30
ÚT 7:00 – 12:30, 13:00 – 15:30
ST 8:30 – 12:30, 13:00 – 18:00 (poradna pro těhotné – každou středu)
ČT 7:00 – 12:30, 13:00 – 14:00
zavřeno

Přesunout se na začátek