Duchovno a ruská propaganda?

detinovedoby | 13. září 2019

Ve veřejném prostoru se pohybuje několik osob, které hlásají velmi pozitivní hodnoty. Prezentují se jako nositelé světla, lásky a naděje pro ostatní. Co když je ale tato křehká důvěra ze strany hledajících zneužívána? A jaký celkový dopad má takové jednání na iniciativy usilující o skutečně kladné změny?

Na tendence vměšovat do seberozvojové a zmíněné tzv. duchovní tematiky protidemokratické a totalitní názory mě upozornil jeden můj přítel. Je to velmi vzdělaný člověk, kterému důvěřuji a také z toho důvodu jsem se o dané téma začal zajímat více podrobněji – i když musím přiznat, že mnoho informací jsem z vlastního zájmu hledal již delší dobu předcházející tomuto dialogu.

Zářným a ukázkovým příkladem je můj vlastní incident související s informačním serverem AC24.cz. Přesně si vzpomínám na okamžik, kdy jsem právě na tomto webu fascinovaně četl článek pojednávající o indigových dětech. Byl to příspěvek velmi líbivý a musím přiznat, že i mě opravdu zaujal. Dokonce jsem jej sdílel na sociální síti. Čímž vlastně započal celý tento “sebezpytující” příběh, jenž vyvrcholil v napsaní následujícího pojednání.

Jde o princip, který jsem měl jako běžný uživatel – jeden z mnoha – možnost sám zakusit. Nevědomě. Automaticky. Pravděpodobně stejným způsobem, jako stovky, tisíce dalších lidí; tímto aktem sdílení jsem přispěl k tomu, aby byl server AC24.cz vnímán jako zdroj užitečných, obohacujících (a pravdivých) informací, kterým zmíněný portál zcela jistě není.

Informační web AC24.cz patří mezi tzv. dezinformační weby. Jako ne zrovna úzká škála svým zaměřením podobných portálů, je plný zavádějících či přímo nepravdivých zpráv (více na Neovlivní). Šíří nedůvěru ve sdělovací prostředky, podílí se na zasévání chaosu a rozdělování lidské společnosti. Tyto ve zkratce zmíněné důvody jsou v přímém rozporu s lidskou sounáležitostí a snahou o rozvoj té lepší stránky v nás. Považuji proto za vhodné se proti podobnému zneužívání dobrých myšlenek jednoznačně postavit.

Svým malým dílem jsem totiž sdílením zmíněného příspěvku v jistý okamžik přispěl k procesu, kdy je určitý web mylně považován za relevantní médium (rozumějte: pana X. Y. sledují nějací lidé, mající důvěru v jeho osobu, tím pádem i v jeho názory, kritické myšlení je proto u těchto uživatelů logicky utlumeno a omezeno, přičemž nemusí jít nutně o samotný intelekt daných osob). Z odstupem času, obohacen o vlastní zkušenosti a přiznávajíce chybu, mohu náhle spatřit princip činnosti tohoto mechanismu.

Existují mnozí léčitelé a průvodci duší. Ezoterikové, kartáři. Ezoteričky, kartářky. Mají naprosté právo a svobodu dělat to, co dělají. Z mé pozice však cítím velmi silnou potřebu vyjádřit vlastní zkušenost – a snad i upozornit na několik faktů, které přinejmenším stojí za zamyšlení.

Dezinformace a fake news by se neměly stávat součástí činnosti, jež je prezentována jako pomoc druhým. Výše zmínění “alternativní pracovníci světla” mají díky charakteru své profese nebo zájmové činnosti na bedrech obrovskou zodpovědnost za životy ostatních lidí. Možná ne fyzicky, ale prakticky ano. Jde totiž také o to, kdo je osobou hledající podobnou neodbornou pomoc (o míře odbornosti a patřičnosti dané pomáhající činnosti jsem přitom ochoten dále debatovat). Z vlastní zkušenosti vím, že v čím horší situaci se člověk nachází, tím kontroverznější způsoby cesty z vlastních potíží vyhledá. Říkám to bez výčitek vůči komukoliv, jako mnou samotným zaznamenaný fakt.

I když vím, že vlastními poznatky nabytá zkušenost je nenahraditelná, přesto věřím v sílu informací. Stejně tak, jako škodí informace podvědomě proklamující zlo, nejistotu, beznaděj a nenávist; zdroje, které hovoří o faktech, dobrých lidských stránkách, podporují naději, usnadňují spolupráci a šíří pravdu – právě tato média jsou důležitým a potřebným průvodcem dnešním světem.

Zažil jsem situace, kdy bývalí známí a lidé, kterým jsem důvěřoval, náhle psali o velmi podivných konspiracích, prezentovali se na sociálních sítích jako “přátelé Ruska” (Přátelé Ruska v České republice je veřejná skupina nacházející se na sociální síti Facebook; otevřeně propaguje proruskou ideologii, její členové sdílejí záměr vystupování proti demokratickým zásadám, překrucují historická fakta a šíří totalitní smýšlení – více viz Co dokáže lež – Koprodukční dokument České televize a ARTE, pozn. red.) a důvěryhodnost slov jako “pomoc” a “pozitivní změna” byla tak v mých očích značně zpochybněna a zneuctěna.

Jak zklamaný je člověk, který dosud věřil v lidské dobro, namísto kterého náhle spatřuje nepravdivé manipulace a všudypřítomnou faleš. Jak odrazující je snaha být dobrým člověkem, když tolik vzorů, jenž se za podobnou “dobrou” bytost prohlašovaly, vystupuje tak nevhodným způsobem. Zůstává povšimnut fakt, že takové jednání škodí ještě více, nežli ignorace “správných věcí” a pasivita? Když se prohlásíte za nositele pozitivní změny a přinesete pouze velmi komplexní lež, uděláte pro zhoršení situace mnohem více, než člověk tzv. “zlý”.

V rámci iniciativy redakce DND jsme se rozhodli se proti výše zmíněným záměrům (které vnímáme jako silně destruktivní a nebezpečné) jednoznačně vymezit a postavit se za to lepší v nás. Za to lepší v nás lidech. V případě kritických poznámek a námětů na zlepšení naší formy prezentace podobných a souvisejících myšlenek nás proto kontaktujte na info@blogetude.com.

Přesunout se na začátek