Indigové děti, křišťálové, duhové a hvězdné

Aurelie Fox | 27. listopadu 2019

Přemýšlela jsem, jak charakterizovat tyto děti. Přece jen je každé dítě a každý člověk jedinečný, i když jsou například siamská dvojčata. Jsme u zrodu nové generace dětí a dnes již dospělých lidí, kteří mají za úkol změnit myšlení a uvažování lidí. Mají moc podnítit naši fantazii a hravost nebo tvořivost. Některé z nich potřebují speciální pomůcky a vzděl(áv)ání.

Proč vlastně ale začalo nějaké dělení na indigové nebo duhové jedince? Záleží hlavně na jejich auře, na tom, jaké má zbarvení, ale též i na tom, jak se cítí a koho mají nablízku, protože i toto dokáže pozměnit naši auru. Ale kde to všechno vlastně začalo? Žena, o níž budu mluvit, se jmenuje Nancy Tappeová. Vnímá různé energie člověka, které vyjadřují lidskou osobnost. Nancy Tappeová má poruchu nazvanou synestézie (synestézie je porucha, kdy vnímáte více smyslů najednou – například při nějakém slově vidíte barvu). 

Nancy začala najednou ve svém okolí vnímat novou barvu a tou byla indigová barva, která se vyskytovala pouze u dětí. Tak započala cesta indigových bytostí a nového vědomí. Poté ale Nancy Tappeová neviděla již žádný nový druh barvy. Tím pádem jsou podle ní všechny děti rodící se s novým vědomím indigové barvy. Tyto indigové se někdy dělí ještě na 12 typů osobností. Nancy tvrdí, že děti nové doby nemají rády autority, mluví zpříma a dožadují se okamžité odpovědi. Ptají se na různé věci, o kterých chtějí něco vědět. Mají rádi jednoduchost a volnost. Umějí si cokoliv představit ve své mysli. Vyznačují se láskyplným přátelstvím bez jakýchkoliv podlostí vůči druhým a mají velké komunikační schopnosti. 

Tyto děti jsou neuzemněné a mohou působit nesoustředěně. Proto označení ADHD a hyperaktivita. Na uzemnění pomáhá spojit se a propojit se s Matkou Zemí. Dobře se uzemníte, když žijete v láskyplném prostředí, máte inspirující a  podporující prostředí. Indigové děti jsou tu proto, aby změnili systém a společnost.

Další ženu, kterou uvedu, je Doreen Virtue. Napsala knížku o dětech křišťálových. Vystudovala psychologii na Kalifornské Univerzitě, psala mnoho o andělech. Řídila několik psychiatrických center pro ženy a pro drogově závislé. V roce 1993 jí byla odňata psychologická licence. Od mala měla jasnovidné schopnosti, vydala spoustu knížek, dvě konkrétně o křišťálových dětech. Křišťálové děti jsou jemnější než indigové děti. Mají telepatické schopnosti, vidí do budoucnosti. Vnímají energie a jsou s nimi spojené. Umí se napojit na člověka a odnést si s sebou jeho chorobu, ale také mohou svým velkým srdcem léčit. 

Od začátku svého narození si v sobě nesou něco zvláštního – svoji určitou magii. Ta je vidět v jejich očích. Jsou velmi umělecky nadané, například v hudbě, v kreslení a tanci. A ano, některé z nich začínají mluvit později. Znám osobně několik křišťálových a indigových lidí a dětí. Jsou skutečně zde – i vznik a činnost tohoto časopisu je toho výsledkem. V současnosti jsme teprve na začátku, ale určitě zde budeme o lidech se zvláštními schopnostmi psát dále.

Třetí skupinou jsou duhové děti, o kterých se Doreen Virtue zmiňuje také. Jsou to děti znovuzrození. Přicházejí zde se světlem v sobě, které pomáhá znovu vystavět tento svět. Pomáhají a svítí nám na naši cestu. Už jejich úsměv pomáhá a mění naše rozpoložení aury. Přinášejí duhu do naší aury. Pomáhají nám rozsvěcovat naše světla tím, že si jsou vědomy svého světla. Jsou napojeny na akášu (prostorová knihovnu, ve které je vše, co si naše duše vybrala v tento život prožít; odehrávají se tu i naše sny, které se nám zdají, když spíme). Mohou vidět daleko do budoucnosti. Chrání si své vnitřní světlo, protože vědí, že i ony jsou tímto světlem. 

Tyto děti jsou spojené s delfíní energií. Ta je podporuje a ochraňuje. I jejich totemovým zvířetem je většinou delfín, který je s nimi po celou dobu vývoje spojený. V očích mají patrné šestiúhelníky. Jsou též napojeny na přírodu, každý jedinec si v ní však najde ty své rostliny, stromy, zvířata nebo kameny. Díky nim se totiž duhové děti propojují s matkou zemí. Duhové děti nebo duhoví lidé se vyznačují jemně zbarvenou, duhovou aurou. Je jemnější než aura křišťálových dětí – někdy se zdá, jako by se i třpytila. Jsou napojeny na svůj domov, odkud přišli. Mívají o něm i sny a docela jasně zřetelné vzpomínky. Jsou to uvědomělé vesmírné bytosti, poznání vesmíru si nesou v sobě. Jsou propojeny s barvami – milují pastelové odstíny a místa, kde vychází duha.

Všechny děti, které zde mezi nás přišly, jsou nám darem a my jsme tu proto, abychom jim umožnili cestu tvorby a poskytli jim oporu, kterou zde na tomto světě potřebují. Buďme proto jejich domovem, kam se budou rády vracet a budou vděčné, že tu jsou. Děkuji.

Přesunout se na začátek