Turistika

Králický Sněžník v Šumperku

Vyrazte na výlet do překrásné panenské přírody, vyšlápněte si na vrchol Králického Sněžníku a pohorky tentokrát nechte doma. Jedeme totiž do Šumperka. Nová výstava s názvem 30 let národní přírodní rezervace Králický Sněžník je k vidění v Rytířském sále Muzea Šumperk a zájemci ji mohou zhlédnout až do 26. dubna. Výstava je pořádána ve spolupráci […]

Šumava: Z historie obce Srní

Koncem 17. století byla celá široce se prostírající oblast farního kraje, zvaného Srnský les nebo Kynské pohoří, česká. Lesy a louky ležící podél česko-bavorských hranic nazývané též “Královský hvozd” byly majetkem králů. Byla to oblast králováků, tj. svobodných sedláků, kteří chránili zemskou hranici a byli vybaveni různými právy a povinnostmi a podléhali pouze královské komoře. […]

Přesunout se na začátek