Králický Sněžník v Šumperku

Petr Zelenka | 2. května 2020

Vyrazte na výlet do překrásné panenské přírody, vyšlápněte si na vrchol Králického Sněžníku a pohorky tentokrát nechte doma. Jedeme totiž do Šumperka. Nová výstava s názvem 30 let národní přírodní rezervace Králický Sněžník je k vidění v Rytířském sále Muzea Šumperk a zájemci ji mohou zhlédnout až do 26. dubna. Výstava je pořádána ve spolupráci s AOPK ČR – Správou CHKO Jeseníky, a muzeem v Malé Moravě. 

Přírodní rezervace Králický Sněžník byla vyhlášena v roce 1990. Rozprostírá se na ploše téměř 1700 ha ve výšce 820 – 1424 m. Jsou zde subalpínská společenstva, v hřebenových polohách se zachovaly fragmenty původních lesních porostů s místním ekotypem smrku, a vrchovištní rašeliniště s jezírky. Vyskytují se zde vzácné druhy rostlin a živočichů. Na květnatých loukách se daří motýlům a poskytují ochranu při hnízdění silně ohroženého chřástala polního. Na svazích Králického Sněžníku najdeme suťová pole i kamenná moře. Králický Sněžník je třetím nejvyšším pohořím v Česku. Někdy se mu také říká střecha Evropy, protože z něj stéká voda do přítoků Černého, Severního a Baltského moře. Je to území, které si bezesporu zaslouží chránit.

Zda se Králický Sněžník stane v budoucnu chráněnou krajinnou oblastí, je otázka na mnoho let dopředu.  A na co se můžou těšit návštěvníci výstavy? Projdete se třemi místnostmi, v nichž jsou instalovány velkoformátové fotografie dvou umělců, kteří na svých snímcích zachytili Králický Sněžník v mnoha jeho podobách a vypovídají o jedinečnosti okamžiku, kráse a mimořádné pestrosti a rozmanitosti přírody. Černobílé fotografie Hynka Šantla (1917-1999) jsou vystaveny vedle barevných snímků autorky Zuzany Růžičkové (1966).

Její kolekce vznikala v letech 2004 – 2015 při terénních pochůzkách ve zvláště chráněném území Králický Sněžník. Oba autoři se snažili zachytit známá i odlehlá místa majestátního pohoří v různém ročním období, během celého dne a za každého počasí. Jejich fotografie vás zavedou pod nejvyšší vrchol Králického Sněžníku do údolí řeky Moravy, projdete se pralesovitou částí území s nejstaršími přirozenými lesními porosty. Navštívíte tajuplná rašeliniště i kamenná moře, potěší vás pestrá paleta podhorských květnatých luk. Návštěvníci si také mohou prohlédnout typické zástupce fauny.

Dospělí za vstup zaplatí 30 Kč, snížené vstupné je 20 Kč, děti do šesti let mají vstup zdarma. Otevřeno je od úterý do neděle, od 9.00 do 17.00 hodin.

Navštivte město Staré Město pod Sněžníkem – centrum Jeseníků!

Přesunout se na začátek