Zásady ochrany osobních údajů

Správa webu Blogetude se zavazuje dodržovat zásady ochrany vašich osobních údajů na internetu. Naše zásady ochrany osobních údajů jsou založeny na ustanoveních Všeobecných předpisů pro ochranu osobních údajů Evropské unie (GDPR). Účely, pro které shromažďujeme osobní údaje, jsou zlepšení fungování našich služeb, komunikace s návštěvníky tohoto webu a poskytování služeb, jež souvisejí se zaměřením činnosti webové stránky Blogetude.

 

Shromažďování a používání osobních údajů

Osobní údaje shromažďujeme a používáme pouze v případě vašeho dobrovolného souhlasu. Pokud s tímto budete souhlasit, povolujete nám shromažďovat a používat následující údaje: uživatelské jméno a e-mail. Shromažďování a zpracování vašich údajů probíhá v souladu s právními předpisy, platnými na území Evropské unie a státu Česká republika.

 

Ukládání, úprava a mazání dat

Uživatel, který poskytl své osobní údaje webové stránce www.blogetude.com nebo webdesign.blogetude.com, má oprávnění nadále tyto údaje upravovat i mazat, stejně jako odvolat svůj souhlas s jejich použitím. Doba, po kterou budou vaše osobní údaje uloženy, činí čas potřebný k využití údajů pro hlavní činnost webu Blogetude. V případě ukončení používání vašich údajů je správa webu odstraní. Pro přístup k vašim osobním údajům můžete kontaktovat správu webu na adrese: info@blogetude.com. Vaše osobní údaje můžeme poskytnout třetím stranám pouze s vaším dobrovolným souhlasem. Pokud však již byly v minulosti převedeny třetí straně, pak tyto údaje nemůžeme měnit, jsou-li již uvedené u jiných organizací, které s námi nesouvisejí a netvoří přímé spojení se službou Blogetude.

 

Využití technických údajů při návštěvě webu

Když navštívíte web www.blogetude.com nebo webdesign.blogetude.com, budou v databázi uloženy záznamy o vaší IP adrese, čase návštěvy, nastavení prohlížeče, operačním systému a dalších technických informacích, potřebných pro správné zobrazení obsahu webu. Podle těchto údajů však identifikovat totožnost návštěvníka nemůžeme.

 

Poskytování informací dětmi

Pokud jste rodičem, nebo opatrovníkem a zjistili jste, že vaše děti nám poskytly své osobní údaje bez vašeho souhlasu, kontaktujte nás na: info@blogetude.com.

 

Využívání souborů cookies

Pro správné zobrazení obsahu a pro usnadnění používání stránek www.blogetude.com a webdesign.blogetude.com využíváme soubory cookies. Jedná se o malé soubory, uložené ve vašem zařízení. Tyto soubory pomáhají webu zapamatovat si informace o vás, například v jakém jazyce prohlížíte stránky a jaké stránky jste již navštívili, což jsou informace, které budou pro vaši příští návštěvu užitečné. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby přijímal nebo blokoval soubory cookies samostatně. Nemožnost přijímat soubory cookies však může omezit výkonnost webu.

 

Využití osobních údajů jinými službami

Tato stránka používá internetové služby třetích stran, které sbírají informace nezávisle na nás. Využíváme služby Google Analytics.

Shromažďovaná data mohou být sdílena s dalšími službami uvnitř těchto organizací a mohou být použita při personalizaci reklam v jejich vlastní reklamní síti. Uživatelské dohody těchto organizací si můžete přečíst na jejich webových stránkách. Tam můžete také odmítnout shromažďování vašich osobních údajů, například zde najdete blokátor služby Google Analytics. Osobní údaje nepředáváme jiným organizacím a službám, které nejsou uvedeny v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Jedinou výjimkou je předávání informací podle zákonných požadavků státních orgánů, oprávněných k provádění takových úkonů.

 

Odkazy na jiné stránky

Naše stránky www.blogetude.com a webdesign.blogetude.com mohou obsahovat odkazy na jiné weby, které nejsou provozovány námi. Za jejich obsah neneseme zodpovědnost. Doporučujeme, abyste si přečetli zásady ochrany osobních údajů na těch stránkách, které jste navštívili.

 

Změny zásad ochrany osobních údajů

Naše stránky mohou občas aktualizovat své zásady ochrany osobních údajů. Všechny změny oznamujeme formou zveřejňování nových zásad ochrany osobních údajů na této stránce. Sledujeme změny v legislativě týkající se ochrany osobních údajů v Evropské unii a ve státě Česká republika. Pokud jste nám svěřili své osobní údaje, upozorníme vás na případnou změnu zásad ochrany osobních údajů. Pokud byly vaše kontaktní údaje zadány nesprávně, pak vás kontaktovat nemůžeme.

 

Zpětná vazba, závěrečná ustanovení

Máte-li jakékoliv dotazy související se zásadami ochrany osobních údajů, kontaktujte správce webu Blogetude na následující e-mailové adrese: info@blogetude.com. Pokud s těmito zásadami ochrany osobních údajů nesouhlasíte, nemůžete nadále využívat služby webu www.blogetude.com a webdesign.blogetude.com. V takovém případě se musíte vzdát možnosti navštěvovat naše stránky.

Přesunout se na začátek